Op deze pagina plaats ik palen en stenen die ik onderweg soms tegenkom, maar die niet direct iets te maken hebben met een rijks- of staatsgrens.


Veel van deze palen of stenen bakenen zeker wel een gebied af, soms is te achterhalen waarvoor ze dienen, soms niet.

Limietsteen Dordrecht

Limietsteen Dordrecht