De oorsprong van de grensbepaling stamt al van het Verdrag van Verdun uit 843. Medio de 13e eeuw is er al sprake van de verdeling in 'Marken' en doen de 'Markstenen' hun intrede.


Medio 1334 is er al sprake van een soort grensstrijd welke is bijgelegd aan de 'Dincle'. Het was te doen gebruikelijk geschillen bij te leggen op de geschilslocatie.


De wegen liepen enigszins samen en splitsen zich t.h.v. nu de Gildehauserweg buiten Losser, via de Bardel naar Münster en via de Ravenhorst naar Bentheim.


In 1548 wordt op dit knooppunt een Bentheimer zandstenen grenssteen geplaatst.


In de archieven is overigens pas medio 1447 iets terug te vinden over het vastleggen van de grens.
Echter leiden de grensgeschillen tussen Karel V (NL) en Arnold II van Bentheim tot het allereerste grensverdrag van Nederland, het Verdrag van Frenswegen uit 1548.


Bepaald werd dat de grensstenen van Bentheimer zandsteen zouden zijn met aan de ene zijde het wapen van het Graafschap Bentheim, aan de andere zijde het wapen van de Bourgondische kreis. In de marke Losser zijn enkel nog de stenen 5 en 6 (Losserbrugge) bewaard gebleven.


De Drielandsteen

De nummering vanaf de Drielandsteen naar de Dollard is ontstaan in de periode dat Hannover, waartoe het graafschap Bentheim behoorde, bezit was van het Koninkrijk Engeland. De grensbepaling is daarom die tussen Nederland en Engeland.

Verder grensde het gebied ook aan dat van het bisdom Münster en is er tussen de drie gebieden in 1659 een grensverdrag gesloten. Zowel de stenen 1 (Drielandssteen) als steen 3, zijn bewijzen van dit verdrag en dragen dit jaartal.


In 1815 (vorming van het Koninkrijk der verenigde Nederlanden) wordt het Graafschap Bentheim onderdeel van het Koninkrijk Hannover.


Voor de grens vanaf Losser wijzigt er eigenlijk niets. De stenen blijven waar ze staan (1548 en 1659).  De grensstenen krijgen dan wel aan Nederlandse zijde een N en aan Duitse zijde de letter H van Hannover ingebeiteld.


Bijzonder is dat de Drielandsteen feitelijk 3 nummers kent: 862 als laatste nummer van de telling vanaf Schengen, nr. 81 in de telling vanaf Vaals en nr. 1, als eerste grenssteen in het verdrag met Engeland naar de Dollard.


Voor meer gedetailleerde informatie:

https://historischekringlosser.nl/orgaan/teksten/2018-2.pdf

Grensstenen Oost 2: 1- 25