Grensstenen Oost 2: 101- 125

Grensstenen Oost 2: 101- 125

Grensovergang Venebrugge


We komen aan bij voormalig grensover-gang Venebrugge bij Hardenberg.


Opvallend is het grillig verloop van de grens, om en in de tuin van het voorma-lig douanekantoor.


De bewoner verleent alle medewerking, wijst de stenen zelfs aan en vertelt over het douanekantoor.

ik ben altijd blij met de lokale context!

Onderstaand kaartje toont een ander beeld dan bijvb. het kaartje van Eef en wat ik aantref op maps.me. Wellicht de hoek van kijken of een andere uitgangspositie?

foto©: www.opdegrens.eu ©

Bij verkrijging zaten ronde gaten met afdekschermpjes in het glas en een uitsparing om daar bescheiden als facturen en paspoort door te 'schuiven'.


In de kelder waren enkele cellen aangebracht, waar de buurvrouw die toen op nr. 6 woonde een nacht moest verblijven. Zij haalde iedere avond haar paard uit de wei (in Nederland) en stalde deze in haar stal (in Duitsland).


Dat riekt naar smokkel pur sang, natuurlijk.

Grens (tussen) steen 107 X moet onder de bestrating liggen, maar is aangegeven (of aangemerkt) met een kruis op de bestrating.

Grenssteen 107

Voor mij reden nog eens terug te gaan. Het kruis op de bestrating van 107 X, moet ik vast hebben gemist en ik ben ook zeer benieuwd naar waar 107 VIII zich nu exact bevindt. Net achter de muur aan de Beltweg, of wellicht aan de andere kant van de Beltweg, zoals een kaartje toont?

Omdat de grens, haar overgang en de vele grensmarkeringen me 'overvielen', wist ik niet, wat ik nu wel weet.


De stenen 107 VIII en X worden al
sinds medio 2006 niet meer aange-troffen. Toch toont het verslag van
de Duitse grensinspectie dat 107
VIII medio  2019 - verdiept - is aangetroffen.
Het betreft een granieten steen.
Da's opmerkelijk, er staan hier nl.
enkel natuurstenen stenen.