Grensstenen Oost 2: 151- 175

Hamersteen; 165; grenssteen

De Hamersteen


We komen bij steen 165, een zgn. Hamersteen. Een bijzondere en a-typische grenssteen,waarvan er oorspronkelijk 13 langs de grens van Groningen en Drenthe met Duitsland waren geplaatst.


Deze grens werd vastgelegd in 1764 in een grensverdrag tussen de republiek
der verenigde Nederlanden en het Bisdom Münster.

Hamersteen; 165; grenssteen

De steen is van Bentheimer zandsteen. De inscriptie aan de Nederlandse zijde:  RBF (Respublica Belgica Foederata).

Aan de Duitse zijde: EPM ( Episcopatus Monasteriensis).


In 1824 sloot (de Koning van) Nederland een nieuw grensverdrag met de koning van Hannover


De grensstenen kregen toen aan de Nederlandse zijde de letter N en aan de Duitse zijde de letter H erbij ingebeiteld.

Grenssteen 165 I, die zo'n 75 mtr. verder 'ligt' heb ik niet aangetroffen. Er stond zoveel water in de bocht, dat de
steen wellicht onder water stond.


foto's: ©Aafko Tuin©

We komen in de Schwartenbergerstraße aan op
een plek waar de grens een 'uitstulping' heeft in de vorm
van een U en niet recht de lijn naast de straat volgt.


Ik bel aan en de uiterst vriendelijke bewoonster ver-
leent alle medewerking om de
4 stenen te kunnen fotograferen.

Ze vertelt dat de 'U' komt doordat het huis een voormalig Duits douanehuis was.


Op het platte dak lagen de douaniers met verrekijkers en geweren te loeren op smokkelaars.

Drielandpunt Groningen Drenthe Nedersacksen

Grensdriepunt


We komen aan bij een volgend gemarkeerd grensdriepunt in Nederland, het grensdriepunt Groningen, Drenthe en Nedersachsen. De grenssteen staat op de Groningse monumentenlijst.


Dit is het 4e grensdriepunt langs onze Oostgrens na Vaals, Overdinkel en grenssteen 99.

Drielandpunt Groningen Drenthe Nedersacksen
Grenssluis  Haren

De grenssluis


We komen aan bij de enige grenssluis op de grens van De/Nl, wat best opmerkelijk mag worden genoemd.


Niet alleen de 2e plaats aan deze grens waar je met vracht de grens kan passeren (de andere is bij Lobith), maar de enige sluis waar de grens (bijna) doorheen loopt

Grenssluis  Haren
Hahnentange

Hahnentange

We komen aan weer een opmerkelijke plek, waar 6 grensstenen dicht tot wel zeer dicht opeen staan, 5 op privéterrein, waarvan 4 in de tuinen van verschillende woningen.


De aanwezige bewoner verleende alle medewerking om de stenen te mogen fotograferen, dank!


Hahnentange is een buurtschap dat voor een klein gedeelte in Nederland en voor het grootste gedeelte in Duitsland ligt.


Een Tange is een zandrug in het veen.

© kaartmateriaal: Rien de Schipper ©


Hahnentange

De stenen 171 VI en 172 beliep ik niet.

De stenen 172 I en 172 II kon ik niet vinden. Mooi om daarvoor eens terug te gaan.

Grensstenen Oost 2: 151- 175