Grenzen en gebiedsafbakening

Gebiedsafbakening is van alle eeuwen en is in de samenleving niet weg te denken. Zo vinden we langs zowel de oostgrens als de zuidgrens van ons koninkrijk vele grenspalen die 'exact' de beschreven en overeengekomen grens markeren.

Zuidgrens

Bij oprichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815 (congres van Wenen) worden Nederland en België (weer) verenigd tot 1 land. Koning Willem wordt dan ook vorst van het Groothertogdom Luxemburg.

In 1830 verklaarde België zich onafhankelijk. De scheidingsakte werd op 19 april 1839 getekend.


Vervolgens werd eerst op 19 april 1839 te London
en later op 8 augustus 1839 te Maastricht d.m.v.
een verdrag het grensverloop beschreven.

In dit verdrag zijn alle grensmarkeringen,

zoals de grenspalen (1 t/m 365) en de

tussenstenen beschreven.


Deze grenspalen zijn in 1843 geplaatst

en dragen allen dit jaartal.

Oostgrens

De grens aan het oosten van Nederland is vastgesteld tijdens het congres van Wenen in 1815 (oprichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden).

De grenspaaltelling startte ooit in Schengen (Lux), hier stond paal nr. 1.


Bij Vaals staat dan ook de in 1839 geplaatste Bismarckgrenspaal nr. 193.  Deze paal en de in 1843 geplaatste eerste grenspaal (1) aan de Zuidgrens, zijn in 1926 zo'n 50 meter verplaatst. Met een erbij geplaatste replica van paal 193, vormen zij de huidige toeristische of symbolische grens.

Oorspronkelijk is de grensbepaling al gedaan bij de Rijksdeling van Verdun in 843. Tot 1919 lag bij Vaals zelfs een vierlandenpunt. De grenzen van Nederland, België, Pruisen en het ministaatje Neutraal Moresnet.

Dashboard

Het dashboard toont de vorderingen aan de Zuidgrens.


Update: 01-04-2024

Dashboard bewandeld Zuidgrens