Herplaatsing 269a

Grenspaal 269a

Op deze pagina treft u het fotoverslag van de officiële herplaatsing en de ondertekening van de processen verbaal hiervan, van grenspaal 269a aan.


Doel

Verder een kleine impressie van Doel, de bijna verlaten plaats langs de Westerschelde.

Klik om daar direct naar toe te gaan.

Grenspaal 269A

Hedwige-Prosperproject

Ten behoeve van dit project is grenspaal 269a tijdelijk weggehaald.
Het grenspark Groot Saeftinhge meldt als volgt:

"Voor de inrichting van het gebied is de grenspaal op de Scheldedijk weggehaald. Deze grenspaal kan nu weer worden teruggeplaatst. Dit symbolische moment is geen geografische wijziging van de landsgrenzen. Sterker nog, in dit gebied kent de samenwerking tussen de projectpartners geen grenzen. Grensoverschrijdende samenwerking is hier de basis. De onthulling van de grenspaal gebeurt dan ook door de commissaris van de Koning van Provincie Zeeland, Han Polman, en de gouverneur van Provincie Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, en wel in het bijzijn van de burgemeesters van Hulst en Beveren."


Terugplaatsing

De officiële terugplaatsing vond op 23 september 2022 plaats. Namens de grenspalengroep waren Aafko, Eef, Geert, John, Mark en ik uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De paal is echter op een andere plaats teruggeplaats. Er is nl. een nieuwe Scheldedijk aangelegd, omdat de oude komt te vervallen vanwege het Hedwige-/Prospolderproject. De nieuwe plaats is op zichtafstand van grenspaal 269b. Paal 269a is een kwartslag verkeerd geplaatst. De Koninkrijksleeuwen (voor Nederland de Generaliteitsleeuw) wijzen nl. niet naar het eigen land., doch naar de grenslijn, waar de paal wel exact op is geplaatst.

Geschiedenis

Vanaf grenspaal 269 (andere zijde van de Schelde) doorkruist de grens het verdronken land van Saeftinghe. Dit gebied was in 1843 niet toegankelijk, zodat er toen geen grenspalen en tussenstenen zijn geplaatst. In 1857 werd in opdracht van hertog Prosper van Aardenberg (1785 - 1861) de Prosperpolder ingepolderd. In 1904 volgde de Hedwigepolder, vernoemd naar de hertoging van Aardenberg, Hedwige de Ligne (1877 - 1938). Zij was gehuwd met een kleinzoon van hertog Prosper.

De plaatsing van grenspalen en tussenstenen is pas in 1905 tot stand gekomen. Dat is dan ook de reden dat er feitenlijk 3 tussenpalen t.w. 269a, 269b en 269c zijn geplaatst en zij het - afwijkende - jaartal 1905 dragen. Dit mede omdat grenspaal 269 in 1843 is opgevolgd door grenspaal 270 (Muggenhoek/Nieuwe Aarenbergstraat). Overigens zijn er ook diverse tussenstenen geplaatst.


Heden

Na jarenlange (juridische) strijd, zijn beide polders teruggegeven aan het water. Een laatste procedure van bij de Raad van State, over te veel PFAS in de Schelde, mocht niet baten. Op 25 oktober 2022, stroomde het eerste water de polders in.

De terugplaatsing en de ceremonie

Hieronder diverse foto's van de terugplaatsing en de ceremonie ter gelegenheid hiervan.

Originele plaats aan de

Westerschelde. Foto: © wikipedia ©

Doel

De Belgische plaats Doel is vnl. bekend omdat er vergevorderde plannen voor waren de plaats op te heffen t.b.v. uitbreidings-plannen van de haven van Antwerpen.


Huizen en gronden werden opgekocht (onteigend) en veel huizen stonden grotendeels leeg, toen besloten werd dat de plaats kon blijven bestaan.


Krakers (bron: Wikipedia)

Sinds 2003 is het officiële inwoneraantal in het dorp verder gedaald (nog 202 in maart 2006), maar het reële inwoneraantal is geleidelijk weer toegenomen. Dit is voor een klein deel te danken aan nieuwe huurders die toch de mogelijkheid kregen om een aantal van de vrijwillig verkochte huizen te huren. Maar het grootste deel zijn echter de mensen die een leegstaande woning kraakten (schattingen spreken van 150 tot 200). Deze situatie werd tijdelijk gedoogd door de Maatschappij Linkerscheldeoever (Mlso) die eigenaar is van de leegstaande huizen en de gemeente Beveren.


boven
De molen uit de 17e eeuw en daarachter de kerncentrale.

Links

O.L.V.-ten-Hemelopneming kerk uit 1854. Graffitiloos!

In het begin van 2006 kreeg Doel onder meer omwille van het grote aantal krakers nogal wat media-aandacht. Daardoor raakte het beeld verspreid dat in Doel een zekere mate van wetteloosheid heerste waarbij men zich probleemloos een leegstaande woning kon toe-eigenen. Dit leidde tot een golf van nieuwe krakers en inbraken. Op 22 maart 2006 kondigde de burgemeester van Beveren aan dat de politiecontrole in Doel opgedreven werd en nultolerantie gold voor alle illegale activiteiten. De Mlso heeft toen de krakers de kans gegeven om zich te regulariseren en de gekraakte woningen te huren. Daarvoor moesten zij voldoen aan een aantal voorwaarden (waaronder vast werk hebben). Tevens moest het gekraakte pand voldoen aan de Vlaamse Wooncode of mits beperkte kosten renoveerbaar zijn. Er zijn toen meer dan 120 regularisatieaanvragen ingediend.

Sinds 2006 wonen er dus geen krakers meer in Doel. Alle personen die hebben gekraakt zijn geregulariseerd als huurder of uitgezet. Het kraken van een woning wordt niet meer gedoogd. Indien personen trachten te kraken, worden zij uitgezet door de Mlso en gemeente Beveren.

Herplaatsing 269a