Foto's van de herplaatsing in 2022. De grenspalengroep Nederland heeft toen opgemerkt dat de paal een kwartslag om stond. de leeuw wees naar grenspaal 269B, niet naar het eigen land.


Op onderstaande foto's is te zien dat medio oktober 2023 de paal toch een kwartslag is gedraaid en nu staat zoals ze hoort te staan.

Medio oktober 2023 is gevraagd naar grenstussensteen 269Aa en haar status.


We zijn gevraagd advies uit te brengen voor een nieuwe locatie, waarop Eef, Aafko en ik de locatie nogmaals in ogenschouw hebben genomen.


Advies: naast de dijk, aan de overzijde van grenspaal 269A. Op deze plaats zal de steen als cultuur-historisch monument het beste zichtbaar zijn én het minst onderhevig aan het risico van bescha-diging door bijv. landbouwmachines.

De augustushoeve uit 1901

staat naast grenssteen 269Cb

Hoog en droog en met een betonnen voet op een dijkje

In Clinge (Nl) / St-Gillis-Waas (B) komen we aan op opmerkelijke hoeken in de grens, die ieder met een steen zijn aangegeven.


De hoeken en stenen bevinden zich tussen de grenspalen 274 en 275, hoewel er na paal 275 nog 2 stenen staan, waarbij 275b hoogst opmerkelijk is.


Omdat de opmerkelijke hoeken bij 274b beginnen, start ook daar het overzichtskaartje.