Grenspalen Zuid 276 - 300

Op dezelfde rotonde staat aan de overkant van grenspaal 279 een provinciale grenspaal, die de grens aangaf in de tijd van het Koninkrijk der Nederlanden 1815 - 1830.


De paal is geplaatst door de provincie Oost-Vlaanderen.


Vanwege de aanleg van een rotonde (2014) zijn beide palen herplaatst. De provinciale grenspaal werd ogenschijnlijk geheel vernieuwd.

Beschermd bij M.B. van 27.07.1994 als monument om reden van historische, artistieke en documentaire waarde.
Deze grenspaal fungeert als herkenningspunt en visuele herinnering aan de einde 1 januari 1993 verdwenen grenzen.
Stond voorheen aan het voormalig tolkantoor op de staatgrens met Nederland.
Werd in opdracht van Rijkswaterstaat directie Zeeland officieel herplaatst op 26 maart 1998.

Met dank aan Harry ten Veen voor deze leesbare tekst.

Grenspalen Zuid 276 - 300

Ter illustratie, een overzicht van grenspaal 292 t/m grenspaal 294

incl. de 5 tussenstenen tussen paal 292 en 293.

292-294 Overzicht

Overslag

We komen nu in Overslag, een echt grensdorp, dat een tweeling grenspaal herbergt, de palen 298 en 299. Deze staan op amper 10 meter van elkaar en markeren de weg bij de grenspost.

Nabij grenspaal 297 woont John, lid van de grenspalengroep. We bellen bij hem aan en worden uiterst gastvrij ontvangen. De koffie, fris en bier smaakten heerlijk. Vele verhalen gingen over tafel en dit alles onder het genot van een prachtig klassiek vleugelconcert, audiovisueel!

Oostenrijkse grenspalen

John heeft een miniatuur grenspaal 297 in zijn tuin

We zagen op deze pagina al eerder Oostenrijkse grenspalen voorbijkomen, maar wat zijn dit eigenlijk?

De Oostenrijker bij paal 297

Grenspaal 297

De Oostenrijker bij paal 297

Na de 80-jarige oorlog waren de Noordelijke Nederlanden zelfstandig geworden. De Zuidelijke Nederlanden (nu België) bleven onder Spaans bewind.

In 1700 overleed de Spaanse koning, hij had geen opvolger. Later volgde de Spaanse Successie oorlog tussen Oostenrijk, Engeland, de Noordelijke Nederlanden en Frankrijk.


Na de vrede van Utrecht (1713) werden de Zuidelijke Nederlanden aan Oostenrijk toebedeeld.

Na een grensgeschil in 1754, werden in 1768, 14 Oostenrijkse grenspalen geplaatst. In het Nederlandse Overslag 5 stuks.

Eén van de billboards waar

John voor heeft zorg gedragen

De grensovergang

De grenspost in Overslag is een van de oudste grensposten van de Zuidelijke - en Noordelijke Nederlanden.

Al in 1713 was deze post hier gevestigd.

Grenspalen Zuid 276 - 300