Grenspalen Zuid 215 - 225c

Grenspalen Zuid 215 - 225c

Heemkundig Museum Paulus van Daesdonck is een museum in het Noord-Brabantse dorp Ulvenhout bij Breda.

Het werd op 6 september 1986 opgericht door de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het museum is gevestigd in een boerderij uit 1903 aan de Pennendijk. Het is geopend van september tot en met juni elke eerste zondag van de maand.

Over de stenen collectie in de tuin, bericht het museum:

Staatsgrenspaal

In het middelste perk van de tuin staat een grenspaal die stond aan de Kerzelseweg (Galder) op de grens van Nederland en België en moest wijken voor het rechttrekken van de straat op 8 januari 1988. Voor nadere informatie zie Brieven van Paulus 68 en Paulus 107.

Grenspalen.one Heemkundekring Paulus van Daesdonck

Gemeentegrenspaal

In het perk tegenover het wapenschild staat een gemeentegrenspaal die ooit stond tussen de gemeente Breda en de gemeente Nieuw-Ginneken (geschenk gemeente Nieuw-Ginneken)

 

Mijlpalen

Langs het paadje naar de vlaggenstok staan twee mijlpalen die eens stonden aan de weg van Breda naar Hoogstraten.

 

Met dank aan het secretariaat van het museum, dhr. P. van der Ven.

Grenspalen Zuid 215 - 225c

Grenspalen Zuid 215 - 225c