Grenspalen Zuid 101 - 125

Grenspalen 107 - 125

Alle palen zijn dubbel, een Be en een Nl versie, aan weerszijden van de rivier om aan te geven, dat de grens in het midden van de rivier de Maas loopt. We zagen dit ten Zuiden van Maastricht - in miniatuur - ook.

Pater Sangersbrug


De brug verbindt België met Nederland, over de Maas zijn zo Maaseik en Roosteren verbonden.


De brug is zo'n 150 mtr. lang en in 1952 in gebruik genomen. Het is een stalen kokerliggerbrug.


De brug is genoemd naar Pater Willem Sangers (1915-1987), die na de oorlog een grote bijdrage leverde aan het dichter bij elkaar brengen van Nederland en België.

Pater Sangersbrug

In het midden van de brug dit kunstwerk dat het samengaan en samenwerken illustreert.
'Twee Limburgen, één volk'

Nieuwe Pater Sangersbrug


Medio 2023 is bekend geworden dat een nieuwe brug zal worden gebouwd.


Het is voor ons goed te monitoren wat er bij het afbouwen van de bestaande brug met beide grenspalen gebeurd.

Pater Sangersbrug

Grenspaal 123 Be

Op 18 oktober 2023 bezochten we, op initiatief en georganiseerd door Boudewijn, grenspaal 123 Be, ingeklemd tussen 2 particuliere terreinen.

Hieronder enkele foto's.

124 Be Hoeve Houbenhof

Grenspaal 124 Be krijgt hier een speciaal plekje.
Ze staat nl. op privéterrein, achter een gesloten hek, de bebouwing bekend onder de naam 'Hoeve Houbenhof'.


De geschiedenis gaat terug naar 1663 toen de hoeve dienst deed als stalplaats voor de trekpaarden en er ook een logement was.


Vrijdagmiddag bel ik aan, de bel pruttelt, ik probeer het opnieuw. De bel werkt, denk ik, niet. Ik zie in de verte iemand in een gele jas op de fiets naar de poort komen. Het blijkt de bewoner.

Hoeve+Houbenhof

Onder de bel zit een briefje, de regen vaagde de tekst weg, waarop stond dat de bel 'kuren' heeft.


De bewoner en ik maken hartelijk kennis, ik ben meer dan welkom en er worden mooie gesprekken gevoerd over ooit, de verbouw en het heden.


Ik maak vast foto's en morgen is de hele groep (12 personen) van harte welkom. Dit is een meer dan mooie afsluiting van de dag. Ik ben toch blij nog even langs te zijn gegaan.

Opslag palen 113 Nl, 117 Nl en 121 Nl


Na een tip van Martijn, een medelid van de Grenspalengroep Nederland, reden we 27 augustus 2023, op de terugweg naar huis, langs Born. Op het terrein van consortium Grensmaas moeten nl. de 3 'verdwenen' grenspalen 113 NL, 117 NL en 121 NL aanwezig zijn.

Grenspaal 113 NL

Grenspaal 113 NL

Grenspaal 113 NL
Grenspaal 113 NL

Ik maakte van te voren een afspraak en de portier was volledig op de hoogte. Hij begeleidde me zelfs keurig naar de palen 113 NL en 117 NL, die wat verder op het terrein zijn.


Paal 121 NL staat tegenover de portiersloge.

Met dank aan de medewerkers van de onderneming die deze reportage mogelijk maakten!

Bezoek 18 november 2023

Grenspalengroep Nederland

Op 18 november 2023 bezoeken we het Consortium

Grensmaas met 12 leden van de Grenspalengroep Nederland.

Hieronder enkele foto's.

124 Be Hoeve Houbenhof


Met de Grenspalengroep Nederland

Zaterdag 18 november 2023

Grenspal 124 Be

Enorm fijn dat we welkom waren op het privéterrein waar deze grenspaal staat.


De eigenaar van Hoeve Houbenhof, die niet alleen ons zijn medewerking verleende, heeft ons ook voorzien van vele historische feitjes rond de hoeve.


Meer dan bedankt!