Tussen steen 16b en paal 17

Grenssteen 16c Slenaken
Grenssteen 16c Slenaken

Natuurlijk wordt ook Limburg bewandeld en ook hier kwam ik wat tegen.


Tussen grenssteen 16b en grenspaal 17 wordt door sommigen melding gemaakt en foto's getoond van nog een grenssteen.


Ik dacht deze gevonden te hebben, maar naar alle waarschijnlijkheid is het een zgn. kadasterpaaltje, dat zich op bijna dezelfde plaats bevindt als de steen na steen 16b.


Het zal - gelet op de afstand - wel weer even duren eer ik er nogmaals een blik op werp.

Grenssteen 16c Slenaken
Grenssteen 16c Slenaken

Limburg

Stenen 16b en 16b+ en paal 17, dit van rechts naar links.

Grenssteen 16c Slenaken

Tussen steen 16b en paal 17

Grenssteen 16c Slenaken
Grenssteen 16c Slenaken

Illikhoven (L)

Op zaterdag 18 november 2023 bezochten 13 leden van de grenspalengroep Nederland o.a. de locatie van Consortium Grensmaas. Hier liggen 3 grenspalen (113 Nl, 117 Nl en 121 Nl opgeslagen.


Na afloop rijden Boudewijn en ik voor een lunch naar Illikhoven, waar we geen lunch vonden, wel deze oude grenssteen.

Op internet vinden we meer info, ook op de website van Eef en Rien.


Het betreft een grenssteen, welke de grens aangaf tussen Gelre en Gulik. Deze landsgebeiden staan in het Gotisch in de steen gebeiteld.


Internet vermeldt verder dat de stenen - er staan er meer - van begin 1600 zijn.