Bordermarker 01

Grenspaal 01(B)
aan de Belgische zijde van het drielandenpunt B/F/L

Luxemburg - België

Door een grondruil in 963 tussen graaf Siegfried (Ardennengouw) en de Sint Maximinusabdij (Trier) ontstond Lucilinburhuc (kleine burcht). De burcht groeide uit tot een ware vesting.


In 1354 werd het graafschap Luxemburg uitgeroepen tot hertogdom door graaf Karel van Luxemburg, die overigens ook o.a. keizer van Heilige Roomse Rijk was. In 1547 brengt Keizer Karel V Luxemburg via de 'Pragmatieke Sanctie' onder in de toenmalige Nederlanden. In 1715 komt Luxemburg te vallen onder de Oostenrijkse Habsburgers.


Met de val van Napoleon (1814) wordt door de grootmachten van Europa (Pruisen, Oostenrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk) Europa

opnieuw ingedeeld.

Het Groothertogdom Luxemburg ontstond bij de éénwording van de verenigde Nederlanden in 1815. Het werd Koning Willem I toebedeeld.


Bordermarker 01

Grenspaal 01(L)
aan de Luxemburgse zijde van het drielandenpunt B/F/L

Door de Belgische revolutie (1830) waarbij België zich afscheidde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, werd Luxemburg verdeeld tussen België en de Duitse Bond. Het westelijk gedeelte werd een Belgische provincie, terwijl het oostelijke deel werd afgestaan aan de Duitse Bond, met de Koning van Nederland als groothertog van het nieuwe groothertogdom.

In het verdrag van Londen (1839) werd Luxemburg een onafhankelijke staat binnen de Duitse Bond. In dit verdrag werden ook de grenzen van de landen bepaald. De definitieve grensbepaling tussen Luxemburg en België volgde op 7 augustus 1843 (Verdrag van Maastricht), het jaartal dat op bijna alle grenspalen staat vermeld (de Nederlands-Belgische grensbepaling werd op 8 augustus 1843 getekend, ook te Maastricht).

Bordermarker 50

3 Drielandenpunten
Luxemburg kent 3 drielandenpunten. In het Zuidoosten met Frankrijk en Duitsland (Schengen), in het Zuidwesten met Frankrijk en België (Rodange) en in het Noordoosten met België en Duitsland (Ouren). Schengen is hiernaast bekend vanwege het op 4 juni 1985 getekende Akkoord van Schengen en de op 19 juni 1990 getekende Uitvoeringsovereenkomst aan boord van het ms. 'Princes Marie-Astrid, afgemeerd aan de boei, die exact op het drielandenpunt verankerd ligt.


Op volgende pagina's volgen foto's en informatie over de grenspalen langs deze grens.