Lu - Be - Fr

grenspalen 1 - 25

Voor 6 oktober 2022 heeft Jannis Deeleman een 'begin van het seizoen' toer voorgesteld aan de Luxemburg-Belgische grens, startend van het drielandenpunt B/L/F. O.a. heeft Jannis contact gelegd en afspraken gemaakt met private - en publieke eigenaren waar grenspalen staan op hun grond of in hun pand. 10 leden van de grenspalengroep melden zich hiervoor aan. Jannis nodigt ook Jos Goergen, de grenspalenkenner in Luxemburg bij uitstek, uit.

Zo bezoeken we o.l.v. Jannis o.a. het terrein van Arcelor Mittal (in Potange), de Administration des ponts et Chausées (grenspalen cementry in Capellen), het musée des Douanes en Acisses, het musee Drai Eechelen en het Lëtzeburg City Museum, allen in Luxemburg stad.


Jannis had e.e.a. goed voorbereid, goede afspraken overal gemaakt en een nauwkeurig tijschema gemaakt. Jannis: hartelijk dank hiervoor!

Na deze bezoeken rijden we naar Capellen waar we op het terrein van Ponts et Chaussees, zeg maar de Luxemburgse Rijkswaterstaat, een 7-tal grenspalen 'bezoeken' die hier in opslag staan.
De opslag wordt ook wel 'het grenspalen kerkhof' genoemd.

Na Capellen rijden we naar Luxemburg stad (Hamm) en bezoeken daar in het museum van de douane en accijnzen de palen 69 en 226.

Na het museum van de douane en de accijnzen rijden we naar het Musée Dräi Eechelen in het fort (bolwerk) Thüngen uit 1732. Hier staan de palen 4 en 68.

Luxemburg - België

grenspalen 1 - 25