Vorige

Luxemburg - Duitsland (zuid)

Volgende

Schengen (Luxemburg)

Al in 1818 werd de grens bepaald tussen het Koninkrijk Pruisen en het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden, dat in 1815 was ontstaan door de zuidelijke Nederlanden (ongeveer het huidig België) en de noordelijke Nederlanden, samen te voegen.


Voor Luxemburg werd toen bepaald dat het viel onder de Duitse Bond, echter werd de Nederlandse koning (Willem I) groothertog van het groothertogdom Luxemburg.


In het zuid-oosten kent Luxemburg een drielandenpunt met Frankrijk en Duitsland. Het exacte drielandenpunt ligt midden in de rivier de Moezel. Op dit exacte punt ligt een boei en aan de Luxemburgse zijde van de oever staat een grenssteen.


Naast dat vanaf Schengen de grenssteentelling is gestart, is Schengen bekend van het Verdrag tot (geleidelijke) opheffing van grenscontroles (1985) en de Uitvoeringsovereenkomst hiertoe (1990). De verdragen zijn aan boord van het ms. 'Prinses Marie-Astrid', dat lag afgemeerd aan de boei, getekend.

Borderstone Schengen

Besides all this interesting info, there's more to tell about the borderline up North from the 3i-point at Schengen.


Since 1815 (Vienna Treaty) the borders are situated on both sides of the 'Moselle', on the landside. That indicates that the river itselves became than a condominium.

You can read about this here.