Luxemburg - België

Luxembourg

Luxembourg - België
   (vanaf Lu - Fr - Be)

   Rodange

Luxembourg - Duitsland (noord)

   (vanaf Lu - Be - De)
   Ouden

Luxembourg - Duitsland (zuid)

   (vanaf Lu - Fr - De)
   Schengen