Dordrecht

De Limietsteen

Aan de Wieldrechtsezeedijk, hoek Bovenweg, staat in de glooing van de dijk deze Limietsteen. Dit is een ware grenssteen die de grens tussen de graafschappen Nassau en Holland markeert.


De grens is al in 1560 bepaald en een vroegere grenssteen is in 1806 geplaatst. Op de een of de andere wijze is de originele steen verdwenen, wat reden is dat de huidige steen in 2014 haar verving.

Limietsteen

De verdwenen limiet
(bron:beeldbank regionaal archief Dordrecht.

Limietsteen

Dordrecht

Na een tip van een buur maar eens op onderzoek gegaan naar een stenen paal aan dezelfde Wieldrechtse Zeedijk.


Het blijkt een mooie stenen paal met het getal 140 erin. Via de grenspalengroep kreeg ik van Herman de tip dat volgens Opentopo er meer palen zouden zijn.

Het kaartje hiernaast meldt de palen 90, 100, 120, 140 en 160.


Toch maar eens op onderzoek gaan; zijn ze er nog en waarvoor dien(d)en ze?

Hoefslagpalen


Dat wordt dus best een tour, denk ik zo. Nadat ik stenen paal nr. 120 ontdek, zo'n 75 mtr. vanaf de plaats waar je deze verwacht, blijkt de Zeedijk om de 100 mtr. een Arduinen steen te hebben staan, voorzien van een ingebeiteld nummer.


Via de grenspalengroep wordt duidelijk dat het palen zijn t.b.v. het onderhoud van dijken, er zijn - landelijk - palen aangetroffen van honderden jaren oud. Met onze tegenwoordige Gps is het vrij eenvoudig de exacte plaats van onderhoud te markeren, vroeger ging dat anders en vandaar ook, dat ze zo om de 100 mtr. staan.


Aan de Zeedijk is duidelijk te zien dat de zgn. hoofd-kilometerpalen, anders en meer bijzonder zijn. De Zeedijk heeft niet langer een actieve waterkerende functie, omdat het land naar de Nieuwe Merwede is ingepolderd. Dit is gedaan medio 1926, zo ontstond polder de Biesbosch.

Dit in- en ontpolderen stamt overigens al van vóór het jaar 1000. De getijdenbeweging van de geschiedenis zorgde voor het inpolderen en later weer het ontpolderen. Omdat er bij inpolderen gezorgd moet worden voor waterafvoer, werden sloten gegraven, die zorgden er weer voor dat de bodem daalde. Er werden dijken aanglegd, maar die waren niet bestand tegen o.a. de St. Elizabethvloed (1421).


Er kon pas weer worden ingepolderd nadat de Zeedijk - in 1652 - was aangelegd. Zo ontstond de Zuidbuiten- en de Hania's polder. In 1682 bleek de Zeedijk niet bestand tegen een zware storm, waardoor de dijk op 2 plaatsen brak. Bij de Alloysehoeve (ca. 1750) zijn duidelijk 2 wielen te zien. De Zeedijk is hier omheen gerepareerd.


De hoofd-kilometerpalen worden ook wel hoefslagpalen genoemd. Hierover is op internet het nodige te vinden. Een hoefslag is een deel van een dijk. De plicht tot onderhoud wordt ook wel de hoefslagplicht genoemd.

Wieldrechtse Zeedijk, steen 120

Wieldrechtse Zeedijk steen 120
Wieldrechtse Zeedijk steen 120
Wieldrechtse Zeedijk steen 120

Steen 120 vind ik zo'n 75 mtr. vanaf de op de kaart vermeldde plek.

Wieldrechtse Zeedijk steen 120
Wieldrechtse Zeedijk steen 120
Wieldrechtse Zeedijk steen 120

T.h.v. de auto op de foto zou de steen moeten staan.

Wieldrechtse Zeedijk, steen 140 ev.