Grenspalen Zuid 151 - 175

We komen aan bij grenspaal 154. Niet alleen over de paal zelf is voldoende te schrijven, ook de omgeving is interessant.

De bewoner van nr. 40 vertelt mooie verhalen en weet ook dat het bord "Invoerrechten en Accijnzen' pas sinds 3 weken aan de gevel van het voormalig Nederlandse douanekantoor hangt.


Grenspaal 154

'het schilderwerk duurde 8 maanden'

De paal vermeldt onder het nummer 'bis' en dat is best opmerkelijk. Gelukkig vermeldt Aafko er het e.e.a. over op zijn website.


Vanwege wegverbreding was de paal in de rijbaan komen te staan. De gemeente Stamproy draagde zorg dat de paal op een veiliger plaats kwam, 3 mtr. van haar originele plaats.


Aangenomen wordt dat toen ook 'bis' aan de paal is toegevoegd.

Grenspaal 154

Grenspalen Zuid 151 - 175

Door naar steen 154b.
Echter verloopt de grens hier nogal 'haaks', zodat er tussen steen 154a en 154b 5 tussen- stenen geplaatst zijn in de vorm van een soort kadasterpaaltje, met in de kop het nummer gebeiteld.

Grenspaal 154

154a-5 trof ik nog wel aan

Over 1 en 2 las ik al dat deze er niet meer zijn. Gelukkig wordt nr. uiterst zorgvuldig bewaard.


De buurman vertelde dat 3 en 4 3 jaar geleden 'gerooid' zijn bij de aanpassing van terras en speeltuin van het restaurant.

Opmerkelijk dat bijna altijd 1843 (Verdrag van Maastricht) wordt aangehouden voor de vaststelling van de grens.


Hier wordt 1839 aangehouden, het jaar waarin op 19 april Koning Willem I het scheidingsverdrag tussen België en Nederland aanvaardde.

Grenspalen Zuid 151 - 175